top of page

Göta klinik uppkom som en motreaktion till de veka lagar och regler kring Sveriges skönhetsindustri. Att vem som helst får utföra skönhetsingrepp utan något som helst ansvar för kundens hälsa tycker vi är fruktansvärt. Inte i någon annan bransch är en kund så utlämnad att klara sig själv som inom skönhetsindustrin där marknaden är spretig och tvetydig vilket gör det lätt att gå vilse bland klinikers fina slogans.


Allt för ofta sker det att dessa slogans ligger till grund för arbeten utförda av icke-legitimerad personal, det vill säga personer som tagit en endags-eller flerdagarskurs i fillersbehandling för att sedan sticka kunder redan nästa dag utan vare sig läkemedel till hands eller anatomisk kunskap för att kunna förhindra oförutsägbara olyckor. Själv arbetar jag som sjuksköterska på Göta klinik och jag möter dagligen unga kvinnor som blivit felbehandlade i olika omfattningar. Det är trist att behöva tala om för många av dem att deras läppar inte blivit injicerade på rätt sätt. Att inte ha någon lag kring skönhetsingrepp innebär i praktiken att du som står inför valet att genomföra en behandling bör välja din behandlare med omsorg då kvalité och säkerhet inte kan garanteras.


Välj din behandlare med omsorg så att du ska kan känna trygghet om en komplikation uppstår. Komplikationer kan förhindras men aldrig till 100%, även den duktigaste behandlaren kan råka ut för att orsaka komplikationer. Det viktigaste är att du befinner dig hos någon som vet hur de kan hantera en eventuell nödsituation.


/Leg. Sjuksköterska Nathalie Nellange

götaklinik_magazine.png
bottom of page