top of page


Botox brukar kännetecknas som ett nervtoxin och används flitigt inom estetiska verksamheter samt medicinskvård. Det är den muskelavslappnande effekten av botox som alla vill åt och som kan användas till flera olika användningsområden. Botox eller Botulinumtoxin som är den medicinska benämningen verkar genom att blockera signalsuppstansen till receptorerna i muskeln, då nervimpulsen blockeras minskar sammandragningarna i den aktuella muskelverksamheten. Detta gör att du helt enkelt inte kommer kunna ge upphov till rynkorna i det området där botoxen används.

Effekten av botox ser man några dagar efter behandlingen, dock ses full effekt först efter två veckor. Det är även först efter två veckor en så kallad touch-up är aktuell. Effekten av botox avtar sedan efter ca. tre månader. Förutom rynkor kan andra delar av ansiktet behandlas. Här är några områden som kan tyckas vara ovanliga men faktiskt är vanligare än vad man tror!

  1. KÄKMUSKLER Botox behandling av käkmuskler, käkmuskeln är den muskel du känner när du tuggar. Muskeln kan behandlas både för estetiskt och medicinsk syfte. Det medicinska syftet är att bota tandgnissel vilket i sin tur även kan vara en upphovskälla för spänningshuvudvärk.Genom att få muskeln att slappna av, blir man av med både tandgnissel samt spänningar relaterat till denna muskelverksamhet. Det estetiska syftet blir i detta fall att ge en avsmalnad ansiktsform, ett s.k. v-format ansikte. Vid gnissling eller allmänt överaktiva käkmuskler kan käken anta en maskulin form vilket kan ge illusionen av en bredare ansiktsform.

  2. GUMMY SMILE Botox behandling av överläppens uppdragande muskler som resulterar i visande av tandkött vid leende. Detta fenomen kallas även för gummy-smile, innebärande att personen i fråga visar för mycket tandkött vid exempelvis uttryck såsom skratt. I vissa fall kan detta för individen upplevas väldigt störande men är således individuellt. Om en obekvämlighet upplevts till gummy-smile så är det relativt enkelt att åtgärda.Behandlingen tar ca 10 minuter och resulterar inte i något stort obehag för den som behandlas. Tvärtom är det endast två insticksställen på vardera sidan av näsan som behövs för att nå de sammanväxta musklerna i muskelfästet som styr denna rörelse. Behandlingen kan innebära en ovanhet till en början tills botoxen fått full verkan, vanliga biverkningar är ömhet och svullnad dessa försvinner snabbt efter behandlingen.

  3. MIGRÄN & SPÄNNINGSHUVUDVÄRK Botox behandling för att motverka migrän och spänningshuvudvärk. Vi har tidigare nämnt att botox lindrar huvudvärk men visste du att du även kan söka till sjukvården för att få bukt med grövre spänningar i nacken samt migrän. Detta är något som utförs av endast legitimerade läkare och går att söka hjälp för. Anledningen till att botox används för smärtlindrande syfte är dess förmåga att ge tillfällig avslappning åt muskulaturen där spänningar upplevs. När muskulaturen slappnar av uppstår inte smärtrelaterade spänningar längre.

  4. PLATYSMA Botox behandling kan användas vid behandling av halsens tunna muskel platysman. Platysma muskeln bidrar bland annat till att ansiktet dras nedåt och en botox behandling av detta området kan därför leda till mer eller mindre ett ansiktslyft av nedre delen där både käklinje blir mer definierad samt förbättring av så kallade sura mungipor som kan upplevas hängande.

  5. HYPERHIDROS (ÖVERDRIVEN SVETTNING) Botox behandling utav hyperhidros, överdriven svettning börjar bli mer och mer känt. Detta är en behandling som hjälpt många individer till att kunna bryta sina sociala nedsättningar som problemet ofta innebär. Denna behandling erbjuds av estetiska verksamheter trots att det ter sig vara en medicinsk behandling. Överdriven svettning är något som 3% av befolkningen lider av och är i de flesta fallen genetiska. Ett stort tecken på att du lider av hyperhidros är att dina svettningar hindrar dig från att leva ett normalt liv och att de påverkar dina dagliga rutiner.


/Leg. Sjuksköterska Nathalie Nellange

götaklinik_magazine.png
bottom of page